GENEL ANESTEZİ ALTINDA DİŞ TEDAVİLERİ HK.
17 Ocak 2022

Genel  Anestezi altında engelli ve 7 yaş altı koopere  hastaların Diş Tedavileri yapılmaktadır.