Evde Sağlık
15 Şubat 2019

        Hastanemiz 2012 tarihinde Evde Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti vermeye başlamış ve hastaların bulunduğu ev ortamında muayene ve tedavi hizmetlerini kapsayacak şekilde uygulamaya geçirilmiştir. Bu uygulama Evde Sağlık Ekibimiz tarafından hastanın bulunduğu ev ortamında yapılmaktadır. Evde Ağız ve Diş Sağlığı Ekibimiz Hastanemizde Evde Ağız ve Diş Sağlığı Ekibi oluşturulmuş olup bu ekipte; diş hekimi, hemşire, diş protez teknisyeni, yardımcı personel ve bir şoför görev yapmaktadır.
        Evde Sağlık Hizmetinden Kimler Yararlanabilir?
        Evde takibi zorunlu, özellikle Ataşehir ve Ümraniye ilçesinde ikamet eden, fiziksel ve mental engeli olan, yatağa bağımlı ve benzeri durumda olan hastalar bu hizmetten yararlanabilir.
        Evde Sunulan Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri nelerdir?
       Hastanemiz Evde Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri kapsamında verilebilecek diş hekimliği hizmetleri, klinik ortama taşınması mümkün ve gerekli olmayan hastalarda, muayenesi sağlandıktan sonra, ağız ve diş sorunlarının tipi ve derecesine göre; oral muayene, diş ve dişeti enfeksiyonları için medikasyon, hasta ve hasta yakınlarına ağız hijyeni eğitimi verilmesi, basit diş çekimleri, detertraj, sabit restorasyan gerektirmeyen total/parsiyel protez, daha önceden yapılmış olan protez ve tedavilerin kontrollerinin yapılması, protez vuruğunun alınması, kırık tamiri ve benzeri işlemleri kapsar. Sorumlu diş hekimi muayene sonucunda hastadan, mevcut hastalıkları ve genel durumu nedeniyle uzman hekim konsültasyonu isteyebilir. Talep edilen konsültasyonların sonucuna göre hastaların tedavi işlemlerine devam edilir. Ancak hastanın genel durumu ve hastalık sınıflaması ev ortamında tedavi olmasına imkân tanımıyor ise tedavisi, hastanemize davet edilerek tamamlanır ya da tam teşekküllü yataklı bir devlet hastanesine yönlendirilerek yapılabilir. Hasta ve Yakınlarının Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Hastalarımıza daha iyi hizmet sunabilmek için, hastalarımızdan ya da hasta yakınlarından müracaat sırasında
tedavisi için müracaat edilen hastaya ait, kimlik bilgilerini içeren kimlik kartı, kronik hastalıkları ve varsa bunlara ait raporların bilgileri istenir.
       Evde Sağlık Hizmetleri Başvuru ve Kabul İşlemleri
      Başvurular Evde Sağlık Hizmetleri Ulusal Çağrı Merkezi numarası olan 444 38 33 telefon üzerinden yapılır. Hastanemiz Evde Sağlık Hizmetleri Birimi İstanbul Üsküdar Devlet Hastanesi Evde Sağlık Koordinasyon Merkezine bağlı ve bu birimin koordinasyonu ile hizmet sunmaktadır. İlgili telefon üzerinden yapılan başvurular değerlendirilir ve ilgili koordinasyon merkezlerine yönlendirilir. Bağlı bulunduğumuz Üsküdar Devlet Hastanesi Evde Sağlık Koordinasyon Merkezine yönlendirilen başvurular değerlendirilir ve gerekli yönlendirmeler yapılır.
      Hastanemize yönlendirilen başvuruların değerlendirilmesi
       Başvurular birimimiz tarafından işleme alınır,
       Sisteme düşen hasta ve/veya hasta yakını ile iletişime geçilir.
       Engel durumunu bildirir belge, ve kimlik fotokopisinin tarafımıza teslim edilmek üzere temin edilmesi istenir. Her hafta Salı ve Perşembe günleri mesai saatleri içinde Evde Sağlık Ekibimiz tarafından gerekli ziyaretler gerçekleştirilir.
     Başvuruları kabul edilen hastalara;
       Ziyaretten bir gün önce telefon ile bilgi verilir.
       İlk muayene için belirlenen gün ve saatte ziyaret edilir.
       Hekim tarafından planlama oluşturulur.
       Hastanın tedavileri tamamlanana kadar aşamalı olarak ziyaretler gerçekleştirilir.