Hasta Görüşleri Değerlendirme Ekibi
22 Ocak 2020

HASTA GÖRÜŞLERİ DEĞERLENDİRME EKİBİ

ADI SOYADIGÖREVİ
DT.HÜSEYİN KARAGÖZBAŞKAN
CEMRE ÖZTÜRKÜYE
DİLEK TAŞÜYE
NURAY ŞENERÜYE
SEVDA TARHANSEKRETERYA