Sürekli İşçi Kadrosu Sınav Sonuçları
03 Haziran 2018

20.11.2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10 uncu maddesinde belirtilen inceleme neticesinde başvuru şartlarını taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlere dair
listeler belirlenmiş olup; gerekli şartları taşıyan ve sınava girmeye hak kazandığı tespit edilen kişilere, kurumumuzda görevlendirilen sınav kurulu tarafından sınavları yapılmış olup, Sınav Sonuçlarına ait liste aşağıda yayımlanmıştır. Sonuçlar 13.03.2018 tarihinde yayınlanarak itiraz edecek kişilerin 17.03.2018 tahine kadar (4) gün içerisinde itiraz edebilirler.

Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz." hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 


SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ