T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Ataşehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Çalışan Güvenliğinin Sağlanması


MEVZUATLAR ve UYGULAMA DAYANAKLARI:

Çalışan hakları ve güvenliği iş akışı, yasal mevzuat çerçevesinde belirlenmiştir.

• 14.05.2012 tarihli Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü; Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına İlişkin Genelge (http://www.tkhk.gov.tr/TR,90/calisan-guvenligi-genelgesi.html)

• 06.04.2011 tarihli ve 27897 sayılı Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Yönetmelik 

(http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110406-3.htm)

• 28.04.2012 tarihli ve 28277 sayılı Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
(http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/04/20120428-3.htm)

• 25.11.2014 Tarihli Birlikte İş Güvenliği Hizmetleri ile Sağlıklı Gelecek Rehberi

(http://www.tkhk.gov.tr/DB/30/1944_birlikte-is-guvenlig)

• 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenlik Kanunu

(http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120630-1.htm)

• Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Hastane Hizmetleri Başkan Yardımcılığı; Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Daire Başkanlığının:

o Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimlerinin kurulmasına dair 31 / 05 / 2012 tarihli ve B.10.1. TKH.0.27.00.00 / 13394 sayılı yazısı. (http://www.tkhk.gov.tr/TR,202/calisan-haklari-ve-guvenligi-birimleri.html)
o Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimleri iş akış talimatı hakkında 27/07/2012 tarihli ve B.10.1. TKH.0.27.00.00 / 622 / 850 sayılı yazısı. (http://www.tkhk.gov.tr/Eklenti/222,113-beyaz-kod.pdf?0)

• İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi tarafından sağlık tesislerine iletilmek üzere İlçe Sağlık Müdürlükleri’ne dağıtımı yapılan; sağlık kuruluşlarında bulunan Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimleri iş akışını kapsayan 14/09/2012 tarihli ve B.10.4.ISM.0.34.00.01 / 433.04 / 226779 sayılı talimat yazısı.

Çalışan Hakları ve Güvenliği Uygulamaları Rehberi 17 Ocak 2019


(https://khgmcalisanhaklaridb.saglik.gov.tr/TR,50810/calisan-haklari-ve-guvenligi-uygulamalari-rehberi.html)


• Beyaz Kod İşleyiş Prosedürü İçin Tıklayınız.