T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Ataşehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Kalite Politikamız/Misyonumuz/vizyonumuz


KALİTE POLİTİKAMIZ
-Hastalarımızın beklentilerini karşılamak ve memnuniyetlerini sürekli arttırmak.
-Teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip etmek ve uygulamak.
-Çalışanlarımızın niteliklerini geliştirmek için eğitimlerini sağlamak.
-Çalışanlarımızın memnuniyetini sağlamak.
-Ağız ve diş sağlığı konusunda toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunmak.
-Kalite yönetim sisteminin tüm çalışanların katılımıyla sürekli iyileştirilmesini sağlamak.

MİSYONUMUZ
Hastanemize başvuran hastaların, ağız ve diş hastalıklarının teşhis ve tedavilerini sağlamak amacıyla hasta haklarına saygılı, sağlık personelinin haklarına duyarlı, etik değerlere bağlı, hizmeti veren ile alan arasındaki iletişimi sağlam temellere oturtmak, memnuniyeti sürekli hale getirmek, kaynakları etkin kullanarak nitelikli sağlık hizmeti sunumunu sağlamak ve standartlara uygun hale getirmektir.

VİZYONUMUZ
Ataşehir Ağız Diş Sağlığı Hastanesi; çağdaş tıbbın tüm olanaklarını kullanarak, müracaat eden hastaların ağız ve diş hastalıklarının tanı ve tedavilerinin sağlanmasında koruyucu hekimlik adına öncü ve lider bölge merkezi konumuna gelmeyi, hizmet sunumu konusunda gelecekte olabilecek değişimleri öngörerek alt yapı ve personel eğitimini sağlamayı, rekabet gücünü arttırabilmesi için ileriye dönük çizdiği yönü bir diğer ifade ile uzun dönemde varmak istediği ideallerini gerçekleştirmeyi ve uluslar arası standartlara ulaşabilmeyi amaçlamaktadır.